Jsem Jiří Zimčík

Jsem Jiří Zimčík.
Narodil jsem se v UH, ročník 76,
do 09 v Brně tvořil a žil
a nakonec se kruhem
do Hluku vrátil.

Komiksu se věnuju v podstatě
celý život, ale nikdy
to nedopadlo, jak mělo.
Zůstávaly po mně jenom torza.
Jako je prozatím Cyklus 5.

Velký skok vpřed jsem uskutečnil
při seznámení s člověkem píšícím
pod tajemným pseudonymem Er Klee.
Jeho texty mi otevřely cestu
ke komiksu jako prostředku
sebevyjádření.

Z dosavadní ucelené tvorby
vznikly tyto komiksy:
Metamorfóza Petra Módy, Vyvolený,
Ztracen v Rubikonu, Neděle 15.25
V objetí Megaly a další.

tvorbů